Goberno de España Ir a Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo (ábrese en ventá nova) Reestruturación da Minería, Reactivación das Comarcas

Descarga de Impresos

Axudas traballadores idade avanzada, (convocatoria 2017)

Anexo 1

Autorización Representante Presentación Solicitud Telemática

Censo traballadores empresas mineiras do carbón. Exercicio 2016.

Envío Formulario datos plansocialirmc@irmc.es