Govern d'Espanya Anar a Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (s'obre en una finestra nova) Reestructuració de la mineria, Reactivació de les comarques

Descàrrega d'impresos

Ajuts treballadors edat avançada, (convocatòria 2017).

Censo treballadors empreses mineres del carbó. Exercici 2016

Enviament Formulari dades plansocialirmc@minetad.es

.
.
.