Goberno de España Ir a Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo (ábrese en ventá nova) Reestruturación da Minería, Reactivación das Comarcas

Descarga de Impresos

Axuda a proxectos empresariais xeradores de emprego (convocatoria 2015)

Anexo 1

Anexos

1. Memoria do proxecto de investimento (anexo 2a).

2. Memoria do proxecto de investimento (anexo 2b).

3. Declaración responsable do non inicio dos investimentos (anexo 3.

4. Declaración doutras axudas obtidas (anexo 4).

5. Responsable declaración de conformidade co disposto na lexislación da Comunidade Europea (anexo 5).

6. Declaración responsable de non estar incurso en prohibicións para obter a condición de beneficiario de subvencións (anexo 6).

7. Declaración de responsabilidade non caer en presupostos que impiden a obtención do estatuto de beneficiario da axuda en virtude do disposto na lexislación da Comunidade Europea (Anexo 7).