Goberno de España Ir a Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo (ábrese en ventá nova) Reestruturación da Minería, Reactivación das Comarcas

Protección de datos

O Instituto para a Reestruturación da Minería do Carbón e Desenvolvemento Alternativo das Comarcas Mineiras é o organismo responsable do arquivo de datos xerado cos datos de carácter persoal subministrados polos usuarios na Sede Electrónica www.sede.irmc.gob.es.

De acordo coa Lei orgánica 15/1999 do 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal, o IRMC comprométese ao cumprimento da súa obriga de segredo con respecto aos datos de carácter persoal e ao deber de tratalos con confidencialidade. Para estes efectos, adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

A recollida e tratamento dos datos persoais ten como finalidade a xestión, prestación e mellora dos servizos da Sede Electrónica do IRMC, solicitados en cada momento polo usuario e o seguimento de consultas formuladas por estes.

O usuario poderá exercitar en todo momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, respecto aos datos subministrados para calquera dos procedementos e servizos dispostos nesta sede. Para iso, deberá dirixirse por calquera medio que deixe constancia do seu envío e recepción, á Secretaría Xeral do IRMC no enderezo Paseo de la Castellana, 160 MADRID (España).

Se desexa máis información sobre obrigas e dereitos relativos á Protección de Datos de Carácter Persoal pode contactar coa Sede Electrónica da Axencia de Protección de Datos no enderezo https://www.agpd.es/