Govern d'Espanya Anar a Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (s'obre en una finestra nova) Reestructuració de la mineria, Reactivació de les comarques

Protecció de dades

L'Institut per a la Reestructuració de la Mineria del Carbó i Desenvolupament Alternatiu de les Comarques Mineres és l'organisme responsable del fitxer de dades generat amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris a la Seu electrònica www.sede.irmc.gob.es.

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre , de protecció de dades de caràcter personal, l'IRMC es compromet al compliment de la seva obligació de secret pel que fa a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

La recollida i tractament de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació i millora dels serveis de la Seu electrònica de l'IRMC, sol·licitats en cada moment per l'usuari, i el seguiment de consultes plantejades per aquests.

L'usuari podrà exercir en tot moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició pel que fa a les dades subministrades per a qualsevol dels procediments i serveis disposats en aquesta seu. Per a això s'haurà de dirigir per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva tramesa i recepció, a la Secretaria General de l'IRMC, a l'adreça Paseo de la Castellana, 160 MADRID (España).

Si voleu més informació sobre obligacions i drets relatius a la protecció de dades de caràcter personal, podeu contactar amb la Seu electrònica de l'Agència de Protecció de Dades, a l'adreça https://www.agpd.es/

.
.
.