Govern d'Espanya Anar a Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (s'obre en una finestra nova) Reestructuració de la mineria, Reactivació de les comarques
Imagen: .

Validació del certificat de seu

Sistema de verificació dels certificats de seu

Les administracions públiques ofereixen als ciutadans serveis públics electrònics en els quals es necessita signatura electrònica i mètodes avançats d'identificació o autenticació basats en certificats digitals. A causa dels múltiples certificats que es poden utilitzar per a la identificació i la signatura, implantar sistemes que admetin totes les funcionalitats i relacions amb les CA pot resultar complex i costós.

Servei de validació de signatures i certificats en línia

.
.
.