Govern d'Espanya Anar a Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (s'obre en una finestra nova) Reestructuració de la mineria, Reactivació de les comarques
Imagen: .

Data i hora oficial

Calendari i hora oficial

Tal com publica l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, la sincronització de la data i l'hora es farà amb el Reial Institut i Observatori de l'Armada, de conformitat amb allò que preveu sobre l'hora legal el Reial secret 1308/1992, de 23 d'octubre, pel qual es declara el laboratori del Reial Institut i Observatori de l'Armada, laboratori dipositari del patró nacional de temps i laboratori associat al Centre Espanyol de Meteorologia i, quan sigui possible, amb l'hora oficial a escala europea.

Data i hora oficial

Reial Observatori de l'Armada

.
.
.