Govern d'Espanya Anar a Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (s'obre en una finestra nova) Reestructuració de la mineria, Reactivació de les comarques
Imagen: .

Certificats usats i admesos

Certificats usats

La seu electrònica de l'Institut per a la Reestructuració de la Mineria del Carbó i Desenvolupament Alternatiu de les Comarques Mineres utilitza un certificat de seu per a la seva identificació i per garantir les comunicacions segures, en compliment dels articles 17 i 18 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre , pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. L'esmentat certificat de seu ha estat emès per l'ACCV i per al seu correcte funcionament des d'un navegador és necessari instal·lar el certificat de l'autoritat de certificació arrel: Root CA Generalitat Valenciana. Per a la baixada i instal·lació de l'esmentat certificat, aneu a http://www.accv.es/administracion-publica/ayuda/descargar-certificados-digitales/. De la mateixa manera, en compliment de l'article 18 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i de l'article 19 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, s'ha creat un segell electrònic com a sistema de signatura electrònica per a l'actuació administrativa automatitzada, emès per l'ACCV.

Certificats admesos

Comproveu els certificats d'usuari admesos a la seu electrònica de l'IRMC a prestadors de serveis de certificació de signatura electrònica

.
.
.