Industria, Energia eta Turismo Ministerioa

Ikatz Meatzaritza Berregituratzeko eta Meatze Eskualdeen Garapen Alternatiborako Institutuaren Egoitza Elektronikoa, O.A.

2010eko martxoaren 15eko ebazpenak hiritarrak zerbitzu publikoetara sartzeko sarbide elektronikoari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legeari eta lege hori zati batean garatzen duen azaroaren 6ko 1671/2009 Errege Dekretuari jarraiki, sortutako Ikatz Meatzaritza Berregituratzeko eta Meatze Eskualdeen Garapen Alternatiborako Institutuaren (IRMC) Egoitza Elektronikoan zaude.

Esparrua eta Titulartasuna

Egoitza Elektronikoak herritarren arretarako bulego birtuala du, Institutuaren Erregistro elektronikoan oinarritzen dena, IRMCrekin telematikoki jarduteko eta titularrak, IRMCk, izapidetutako administrazio-prozedurekin lotutako idazkiak, eskaerak eta jakinarazpenak aurkezteko.

Zer egin daiteke

Kontsultak egin, Erregistroko dokumentuak aurkeztu eta bitarteko elektronikoen bidezko kudeaketak burutu. Izapidearen arabera, nahitaezkoa izan daiteke ziurtagiri digital bat izatea herritarrak identifikatzeko eta sinadura elektronikorako. Egoitza Elektronikoaren bidezko izapideek aurrez aurre egiten direnen balio bera dute. Izapide bakoitzean, helburua eta era zuzen batean burutzeko jarraitu behar diren urratsak deskribatzen dira.

.
.
.