Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme

Seu electrònica de l'Institut per a la Reestructuració de la Mineria del Carbó i Desenvolupament Alternatiu de les Comarques Mineres, O.A.

Sou a la Seu electrònica de l'Institut per a la Reestructuració de la Mineria del Carbó i el Desenvolupament Alternatiu de les Comarques Mineres (IRMC), creada per la Resolució de 15 de març de 2010, en compliment de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, que la desplega parcialment.

Àmbit i titularitat

La Seu electrònica conté l'Oficina Virtual d'Atenció al Ciutadà, basada en el Registre electrònic de l'Institut, i permet interactuar telemàticament amb l'IRMC per a la presentació d'escrits, sol·licituds i comunicacions relatives als procediments administratius tramitats pel seu titular, l'IRMC.

Què es pot fer?

Formular consultes, presentar documents per registre i fer gestions per mitjans electrònics. En funció del tràmit pot ser necessari disposar d'un certificat digital per a la identificació del ciutadà i per a la signatura electrònica. Els tràmits que es fan a través de la Seu electrònica tenen la mateixa validesa que si s'efectuen de manera presencial. En cada tràmit es descriu la finalitat i els passos a seguir per a la seva correcta realització.

.
.
.