Gobierno de España Ir a Ministerio de Industria, Energía y Turismo (se abre en ventana nueva) Reestructuración Minería, Reactivación Comarcas

Aviso Legal

Web gune honen entitate titularra Ikatz Meatzaritza Berregituratzeko eta Meatze Eskualdeen Garapen Alte rnatiborako Institutua da, Industria, Turismo eta Merkataritza Ministerioari atxikita.

Nabigazioaren diseinu eta egitura "Estatuko Administrazio Nagusiaren web-orrialdeak editatzeko eta argi taratzeko gidaliburuan" oinarrituta daude.

Web-orrialde honen eduki osoak edo zatiak kopiatzea debekatuta dago, jatorria aipatu gabe edo baimena e skatu gabe.

Web-orrialde honen informazioa ezingo da alegatu Administrazio Publikoarekin izandako kontraesaneko pro zesuetan, eta ez da erantzukizunik onartuko eskumena duen Administrazioak inprimatutako dokumentuen eta orrialde hauen argita lpen elektronikoaren artean egon litezkeen desberdintasunengatik.

Postontzietan eta kontsultetan eskatutako datuek ez dute datu pertsonalik eta erabiltzaileak ere ez dit u eman behar eskuragarri dauden funtzionalitateak eta tresnak erabiltzeko. Orrialde hauetan dauden postontzien bitartez lortu tako informazioa informatzeko besterik ez da, eta hemendik eragin juridiko loteslea duen ondoriorik ez da izango inola ere (208/1996 Errege Dekretua, 4 b artikulua).