Gobierno de España Ir a Ministerio de Industria, Energía y Turismo (se abre en ventana nueva) Reestructuración Minería, Reactivación Comarcas

Aviso Legal

L'entitat titular d'aquest lloc web és l'Institut per a la Reestructuració de la Mineria del Carbó i el Desenvolupament Alternatiu de les Comarques Mineres, adscrit al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.

El disseny i l'estructura de navegació estan basats en la "Guia per a l'edició i la publicació de les pàgines web de l'Administració General de l'Estat".

És prohibida la reproducció total o parcial dels continguts d'aquesta web sense esmentar-ne l'origen o sol·licitar autorització.

La informació i els continguts d'aquesta web no podran ser al·legats en processos contradictoris amb l'Administració Pública i no s'assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que pugui haver-hi entre els documents impresos de l'Administració competent i la publicació electrònica d'aquestes pàgines.

Les dades sol·licitades en els serveis de bústies i consultes no contenen dades personals, ni l'usuari ha de proporcionar-les per utilitzar les funcionalitats i eines que es posen a la disposició. La informació obtinguda a través de les bústies contingudes en aquestes pàgines té caràcter merament informatiu, sense que en cap cas pugui derivar-se'n cap efecte jurídic vinculant (Reial decret 208/1996, art.4 b)