Ministerio para la Transición Ecológica

Contactar

INSTITUT PER A LA REESTRUCTURACIÓ DE LA MINERIA DEL CARBÓ I EL DESENVOLUPAMENT ALTERNATIU DE LES COMARQUES MINERES

Pg. de la Castellana, 160, planta 7a - 28071-MADRID

Metro: Cuzco L-10

Línies d'autobusos: 5, 11, 27, 40, 126, 147

Imagen: .

CÓDIGOS DIR3

EA0033870 - INSTITUTO PARA LA REESTRUC. DE LA MINERIA DEL CARBON Y DESARR. ALTERN. DE LAS COMARCAS MINERAS

EA0033871 - GERENCIA DEL INSTITUTO

EA0033872 - CONTRATACION DEL IRMC

EA0033873 - HABILITACION DEL IRMC

EA0033874 - OFICINA CONTABLE DEL IRMC

O00002040- REGISTRO GENERAL DEL INSTITUTO PARA LA MINERÍA DEL CARBÓN

GERÈNCIA

Telèfons: (034) 91.349.74.82/83/49

Fax: (034) 91.349.76.35

Adreça electrònica gerenciairmc@irmc.es

SECRETARIA GENERAL

Tèlefons:(034) 91.349.74.52

Fax:(034) 91.349.76.04

Bústia oficial: irmc@irmc.es

Informació sobre contractació (034) 91.349.74.52

Suggeriments sobre la web: webirmc@irmc.es

PLA SOCIAL

Telèfon: (034) 91.349.74.48

Fax: (034) 91.349.76.06

Adreça electrònica: plansocialirmc@irmc.es

MINERIA

Telèfon: (034) 91.349.76.08

Fax: (034) 91.349.75.17

Adreça electrònica: mineriairmc@irmc.es

INFRAESTRUCTURES

Telèfon: (034) 91.349.74.52

Fax: (034) 91.349.76.04

Adreça electrònica: infrairmc@irmc.es

PROJECTES GENERADORS D'OCUPACIÒ

Telèfon: (034) 91.349.74.53

Fax: (034) 91.349.75.08

Adreça electrònica: proyirmc@irmc.es

.
.
.